Novinky roku 2016

Co přinesl závěr roku 2015

Přátelé, vše nejlepší a hodně zdaru přejeme všem v novém roce. Na co se připravit v oblasti veřejných zakázek? Tak předně máme vyhlášeny nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncese, platné od 1.1. 2016! To je normální a obvyklá praxe. Dále nám ve sbírce vyšel zákon č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Byl dlouho avizován a projednáván. Účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2016 v určitých pasážích s odkladem až od 1. 7. 2017. Ovšem normální již není zákon č. 375/2015, který nám v jisté pasáži krom změny celé řady předpisů nenápadně změnil i kousek zákona č. 137/20016 Sb. o veřejných zakázkách. Je účinný od 1.2. 2016 ! V čl. XV přidává jedno písmeno a větu do čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. Zdánlivá maličkost, která ovšem může jak zadavatelům, tak dodavatelům přinést obrovské potíže... Zásadní avšak bude , kdy a v jaké podobě bude přijata a nabude účinnosti zásadní novela ZVZ 2016. A to zůstává otazníkem ???!!! Všem účastníkům procesu zadávání VZ přejeme mnoho zdaru a pevné nervy.

Rubrika: Aktuality
Vydáno: 06.01.2016